Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2016 r. KOB ”G.Wilczek, D.Prywata” spółka jawna z siedzibą w Warszawie jest postawiona w stan likwidacji. W związku z powyższym wskazujemy, że wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować na adres:

Grzegorz Wilczek:tel. 509-465-104
email: g.wilczek@kob-24.pl
http://kob-24.pl
Dariusz Prywata:tel. 602 57 88 99
email: biuro@art-62.pl
http://art-62.pl